Om oss.

Svensk-isländska handelskammaren bildades i Reykjavík i juni 1997. Syftet med inrättandet var att främja och uppmuntra handelsförbindelser mellan Island och Sverige. Ett 40-tal företag och individer från olika sektorer av ekonomin var grundare, men de senaste åren har antalet medlemmar stadigt ökat. Mål För att SÍV ska uppnå önskat resultat består dess verksamhet huvudsakligen av:


  • Främja personlig kommunikation mellan isländska och svenska entreprenörer.
  • Att sammanföra företag i liknande verksamheter
  • Ge information om företag och produkter i båda länderna
  • Presentera talare som är ledande inom sitt område i varje lands ekonomi
  • Främja affärsrelationer med affärsdelegationer, seminarier och utställningar

Syfte och uppdrag

Syftet med bolaget är att stärka handel och ekonomiskt samarbete mellan länderna. Företaget kommer att försöka arbeta med de företag på Island och Sverige som arbetar med liknande projekt. För att främja dessa mål kommer bolaget, enligt material och skäl, anordna utbildningsmöten och konferenser, turer mellan länderna, mässor i båda länderna, samt publicera verksamhet för att presentera information om bolagets verksamhet samt affärer, investeringar. möjligheter och affärsmöjligheter i Sverige och på Island.


Föreningen kommer också att sträva efter att skydda sina medlemmars intressen gentemot Islands och Sveriges regeringar.

Styrelse.

Ordförande:

Jóhann G. Jóhannsson, Alvogen

Styrelseledamöter på Island:

Albert Magnússon, Lindex ehf.

Estrid Brekkan

Kristján Zophaníasson, Medica

Sveinn Guðmundsson, Blóðbanki Ísland


Styrelseledamöter i Sverige:

Björn Zöega, Stockholm Spine Center AB

Daníel Byström, Daniel Byström Design

Joakim Hörwing, Capacent AB

Kristján Sigurjónsson


Svensk-isländska

handelskammaren

Hús atvinnulífsins

Borgartúni 35, 5. hæð

105 Reykjavík

Kontakt

mottaka@vi.is

Verkställande direktör:

Sigrún Lilja Guðbjartsdóttir

+354 510 7100