Skip to content
Svensk-isländska handelskammaren – Ansökan
Varför bli medlem i Svensk-Isländska Handelskammaren?

Att säkra och stärka banden med de som gör affärer med Sverige eller är intresserade av att göra det. Rådets syfte är att stärka och upprätthålla handelsrelationerna mellan Sverige och Island, samt att stärka relationerna inom utbildning, kultur och politik.

Företag, privatpersoner och institutioner, små som stora, kan bli medlemmar i SÍV. Rådet är ett forum som kan användas för att arbeta för alla slags framsteg, för att förbättra arbetsmiljön och bättre relationer. En stark grupp medlemmar stärker fullmäktiges arbete med regering och institutioner, ditt företag i förgrunden. Med medlemskap kan du påverka fullmäktiges uppgifter och verksamhet.

Privatpersoner:700 SEK
Företag <100:1700 SEK
Företag >100:3400 SEK

Bli medlem

Svensk-isländska

handelskammaren

Hús atvinnulífsins

Borgartúni 35, 5. hæð

105 Reykjavík

Kontakt

mottaka@vi.is

Verkställande direktör:

Sigrún Lilja Guðbjartsdóttir

+354 510 7100