Svensk-isländska handelskammaren.

Svensk-isländska handelskammaren (SÍH) bildades i Reykjavik i juni 1997. Syftet med att bilda en handelskammare var att presentera och uppmuntra handelsförbindelser mellan Island och Sverige. Ca. 40 företag och privatpersoner ur diverse näringar var ursprungliga medlemmar, men under de gångna åren har medlemmarna ökat stadigt. Handelskammarens uppgift är att främja handeln och det ekonomiska samarbetet mellan länderna. Handelskammaren skall verka för ett nära samarbete med de sammanslutningar i Island och Sverige som arbetar med liknande uppgifter.

För att främja dessa mål skall Handelskammaren arrangera informationsmöten och konferenser, studieresor mellan länderna, varuutställningar i båda länderna, tryckt material för att upplysa om Handelskammarens verksamhet samt om näringsliv, investeringsmöjligheter och affärsmöjligheter i Island och Sverige. Handelskammaren skall vidare ta till vara medlemmarnas intressen hos myndigheter i Island och Sverige.


Nyheter och Evenemang.

26.01.2024

The Bilateral Chambers, Ministry for Foreign Affairs and Business Iceland work closely together / Millilandaráðin vinna náið með utanríkisráðuneytinu og Íslandsstofu

06.10.2023

SIH’s Årsmöte 2023

12.12.2022

The importance of bilateral trade between Iceland and the Nordics

Nyhetsbrev

Anmäl dig nedan om du vill ha regelbunden information om Svensk-Islands Handelskammares arbete, möten och evenemang.

Svensk-isländska

handelskammaren

Hús atvinnulífsins

Borgartúni 35, 5. hæð

105 Reykjavík

Kontakt

mottaka@vi.is

Verkställande direktör:

Sigrún Lilja Guðbjartsdóttir

+354 510 7100