Svensk-isländska handelskammaren.

Svensk-isländska handelskammaren (SÍH) bildades i Reykjavik i juni 1997. Syftet med att bilda en handelskammare var att presentera och uppmuntra handelsförbindelser mellan Island och Sverige. Ca. 40 företag och privatpersoner ur diverse näringar var ursprungliga medlemmar, men under de gångna åren har medlemmarna ökat stadigt. Handelskammarens uppgift är att främja handeln och det ekonomiska samarbetet mellan länderna. Handelskammaren skall verka för ett nära samarbete med de sammanslutningar i Island och Sverige som arbetar med liknande uppgifter.

För att främja dessa mål skall Handelskammaren arrangera informationsmöten och konferenser, studieresor mellan länderna, varuutställningar i båda länderna, tryckt material för att upplysa om Handelskammarens verksamhet samt om näringsliv, investeringsmöjligheter och affärsmöjligheter i Island och Sverige. Handelskammaren skall vidare ta till vara medlemmarnas intressen hos myndigheter i Island och Sverige.


Nyheter och Evenemang.

08.12.2021

A new analysis on Iceland’s bilateral trade patterns – Annual Bilateral Day Conference

07.12.2021

Hvert fer álið og hvaðan koma ávextirnir?

07.09.2021

Biotechnology – The Importance of a Relationship Between Research and Industry

Nyhetsbrev

Anmäl dig nedan om du vill ha regelbunden information om Svensk-Islands Handelskammares arbete, möten och evenemang.

Svensk-isländska

handelskammaren

Hús atvinnulífsins

Borgartúni 35, 5. hæð

105 Reykjavík

Kontakt

mottaka@vi.is

Verkställande direktör:

Sigrún Lilja Guðbjartsdóttir

+354 510 7100