Svensk-isländska handelskammaren.

Svensk-isländska handelskammaren (SÍH) bildades i Reykjavik i juni 1997. Syftet med att bilda en handelskammare var att presentera och uppmuntra handelsförbindelser mellan Island och Sverige. Ca. 40 företag och privatpersoner ur diverse näringar var ursprungliga medlemmar, men under de gångna åren har medlemmarna ökat stadigt. Handelskammarens uppgift är att främja handeln och det ekonomiska samarbetet mellan länderna. Handelskammaren skall verka för ett nära samarbete med de sammanslutningar i Island och Sverige som arbetar med liknande uppgifter.

För att främja dessa mål skall Handelskammaren arrangera informationsmöten och konferenser, studieresor mellan länderna, varuutställningar i båda länderna, tryckt material för att upplysa om Handelskammarens verksamhet samt om näringsliv, investeringsmöjligheter och affärsmöjligheter i Island och Sverige. Handelskammaren skall vidare ta till vara medlemmarnas intressen hos myndigheter i Island och Sverige.

Nyheder & Events.

04.05.2021

Årsmöte 2021

30.04.2020

Årsmöte 2020

29.04.2019

Årsmöte 2019

Styrelse.

Ordförande:

Jóhann G. Jóhannsson, Alvogen

Styrelseledamöter på Island:

Albert Magnússon, Lindex ehf.

Estrid Brekkan

Kristján Zophaníasson, Medica

Sveinn Guðmundsson, Blóðbanki Ísland

Styrelseledamöter i Sverige:

Björn Zöega, Stockholm Spine Center AB

Daníel Byström, Daniel Byström Design

Joakim Hörwing, Capacent AB

Kristján Sigurjónsson

Nyhetsbrev

Nedan kan du registrera dig för nyhetsbrevet från den norsk-isländska handelskammaren.

Kontakt.

Svensk-Isländska handelskammaren

Hús Atvinnulífsins,

Borgartún 35, 105 Reykjavik

mottaka@vi.is

+354 510 7100

Generalsekreterare:

Sigrún Lilja Guðbjartsdóttir