Om oss

Isländsk-svenska handelskammaren

Svensk-isländska handelskammaren (SÍH) bildades i Reykjavik i juni 1997. Syftet med att bilda en handelskammare var att presentera och uppmuntra handelsförbindelser mellan Island och Sverige. Ca. 40 företag och privatpersoner ur diverse näringar var ursprungliga medlemmar, men under de gångna åren har medlemmarna ökat stadigt.

Handelskammarens uppgift är att främja handeln och det ekonomiska samarbetet mellan länderna. Handelskammaren skall verka för ett nära samarbete med de sammanslutningar i Island och Sverige som arbetar med liknande uppgifter.

För att främja dessa mål skall Handelskammaren arrangera informationsmöten och konferenser, studieresor mellan länderna, varuutställningar i båda länderna, tryckt  material för att upplysa om Handelskammarens verksamhet samt om näringsliv, investeringsmöjligheter och affärsmöjligheter i Island och Sverige.

Handelskammaren skall vidare ta till vara medlemmarnas intressen hos myndigheter i Island och Sverige.

Syfte

För att SÍV ska uppnå avsedda resultat innebär dess verksamhet särskilt att:

  • Stödja personliga kontakter mellan isländska och svenska näringsidkare.
  • Skapa kontakt mellan företag med liknande näringsverksamhet.
  • Informera om företag och varor i de båda länderna.
  • Presentera föreläsare som är ledande på sitt område inom näringslivet i respektive land.
  • Stödja handelsförbindelser genom handelsdelegationer, seminarier och mässor..

Styrelse

Jóhann G. Jóhannsson, Alvogen - Ordförande

Styrelseledamöter på Island:

Albert Magnússon, Lindex ehf
Kristján Zophaníasson, Medica
Sveinn Guðmundsson, Blóðbanki Íslands

Styrelseledamöter i sverige:

Joakim Hörwing, Capacent AB
Ásta Arnþórsdóttir, Islandia AB
Björn Zöega, Stockholm Spine Center AB
Daníel Byström, Daniel Byström Design