Årsmöte 27. september

Årsmöte
Svensk-isländska handelskammaren  

SIH's Årsmöte hålls den 27. september 2018, kl. 12:00 i Borgartúni 35, 1. våningen, 105 Reykjavík.
 

Dagordningen er:

1. Årsmötets öppnande, val av mötesordförande och sekreterare.
2. Styrelsens verksamhetsrapport.
3. Räkenskaper.
4. Stadgeändringar.
5. Val av styrelse a)ordförande b)övriga styrelseledamöter enl § 5.
6. Val av två revisorer.
7. Beslut om medlemsavgift.
8. Andra ärenden.

Styrelsen