Trevlig stämning på handelskammarens höstmingel

Det var en trevlig stämning på Svensk-isländska handelskammarens höstmingel på Islands ambassadörs residens den 23. november. Ásta Arnþórsdóttir, som är medlem i kammarens styrelse, informerade om dess verksamhet, som bl.a. går ut på att främja personliga kontakter mellan isländska och svenska näringsidkare.