Annsökan om medlemskap till Isländsk-svenska handelskammaren

Vem profiterar på ett medlemskap i SÍV?

De som vill bygga relationer med andra företag som handla med Sverige eller vill göra så. Målet handelskammaren vill uppnå är att främja handeln och det ekonomiska samarbetet mellan Island och Sverige och att knyta ekonomiska och kulturella band.
Företag, privata personer och organisationer oberoende av deras storlek, kan bli medlem av handelskammaren. Kammaren är ett forum som kan användas för att göra reklam för alla slags innovation, förbättring i arbetsområdet och knyta nära band med andra företag.
Om du blir medlem kan du påverka arbetet i handelskammaren.

 

Privatpersoner: 700 SEK

Företag <100:

1.700 SEK
Företag >100: 3.400 SEK

 

Hur kan jag bli medlem av Svensk-isländska handelskammaren?

Du måste bara fylla i ansökningsblanketten och trycka "submit".

Ansökningsblankett: