Aktuellt

Handelskammarens uppgift är att främja handeln och det ekonomiska samarbetet mellan länderna. Handelskammaren verka för ett nära samarbete med de sammanslutningar i Island och Sverige som arbetar med liknande uppgifter.